Жәмийет

Пандемия дәӯиринде исбилерменлик субъектлерин, улыўма аўқатланыў, саўда ҳәм хызмет кɵрсетиў тараўын қоллап-қуўатлаўдың қосымша ис-илажлары ҳаққында

Коронавирус пандемиясы дәўиринде халықты, исбилерменлик субъектлерин, улыўма аўқатланыў, саўда ҳәм хызмет кɵрсетиў тараўын қоллап қуўатлаў…

Билимлендириў

Дәстүрий август кеңеси

Билимлендириӯ ҳәм тәрбия системасының барлық буӯынларының хызметлерин бүгинги заман талаплары тийкарында жетилистириӯ биринши дәрежели  ӯазыйпамыз…

Сиясат

Ўзбекистон Республикаси Олий суди ва Ўзбекистон хотин-қизлар қўмитаси ўртасида ўзаро ҳамкорлик тўғрисида меморандум

Мамлакатимизда амалга оширилаётган суд-ҳуқуқ ислоҳотлари билан аёлларни яқиндан таништириб бориш, уларнинг хуқуқий онги ва маданиятини…

Билимлендириў

Минг шукур

Мехр билан мухаббат бўлсин сенинг йўлдошинг, Хаёт йўли нотекис этсин дейман бардошинг, Борлигъимсан, баxтимсан жон-у…