Мәденият

СУД ҲƏКИМИЯТЫ УЙЫМЛАРЫ ИСКЕРЛИГИН САНЛАСТЫРЫЎДЫӉ КЕЙИНГИ БАСҚЫШЫ БЕЛГИЛЕНДИ

Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2017-жыл 30-августтағы ПҚ-3250-санлы қарары менен тастыйықланған 2017-2020-жыллары судлардың искерлигине заманагөй мәлимлеме-коммуникация технологияларын…