Жәмийет

Пандемия дәӯиринде исбилерменлик субъектлерин, улыўма аўқатланыў, саўда ҳәм хызмет кɵрсетиў тараўын қоллап-қуўатлаўдың қосымша ис-илажлары ҳаққында

Коронавирус пандемиясы дәўиринде халықты, исбилерменлик субъектлерин, улыўма аўқатланыў, саўда ҳәм хызмет кɵрсетиў тараўын қоллап қуўатлаў…

Сиясат

Ис ҳақы ҳәм ис стажын тастыйықлаў ҳаққында архив мағлыўматнамасын бериў Мәмлекетлик хызметлер орайлары арқалы әмелге асырылады.

Өзбекстан Республикасы министрлер Кабинетиниң 2020-жыл 19-август күни  Ис ҳақы ҳәм ис стажын тастыйықлаў ҳаққындағы архив…

Билимлендириў

Дәстүрий август кеңеси

Билимлендириӯ ҳәм тәрбия системасының барлық буӯынларының хызметлерин бүгинги заман талаплары тийкарында жетилистириӯ биринши дәрежели  ӯазыйпамыз…

Сиясат

Ўзбекистон Республикаси Олий суд Раёсатининг 2020 -йил 28 майдаги қарорига Республика жиноят ишлари бойынша судларига мүражаатларни “E-XSUD” ахборот тизими орқали тақдим қилиш тартиби ҳақида

Республика жиноят ишлари бойынша судларига муражаатларни “E-XSUD” ахборот тизими орқали тақдим қилиш тартиби (бундан буён…