Коронавирус пандемиясы дәўиринде халықты, исбилерменлик субъектлерин, улыўма аўқатланыў, саўда ҳәм хызмет кɵрсетиў тараўын қоллап қуўатлаў ҳәм олардағы жумыс орынларын сақлап қалыў мақсетинде 2020-жыл 20-июль күни Ҳүрметли Президентимиз тәрепинен 6029-санлы ПФ қабыл қылынды. Бул пәрманда 2020-жыл 1-июлдан
31-декабрге шекем улыўма аўқатланыў кәрханалары ҳәм имәратын ижәраға бериўге кәнигелескен кәрханалар айланбадан алынатуғын салықты тɵлеўден, физикалық шахслар кɵшпес мүлкин ижәраға бериўден алынған дәраматлар бойынша физикалық шахслардан алынатуғын дәрамат салығын тɵлеўден азат етилди.

Мал-мүлкин (имәрат ҳәм автотранспорт қуралларын) ижәраға бериўши физикалық шахсларға салық мақсетинде ижәра тɵлеминиң ең кем ставкаларын қоллаў тәртиби тоқтатып турылады. 2020-жыл
01-апрелден 2020-жыл 31-декабрге шекем улыўма аўқатланыў кәрханалары алкогол ɵнимлерин усақлап сатыў ҳуқуқы ушын тɵленетуғын жыйым тɵлемлерин тɵлеўден азат етилди.

Ɵзбекистан Республикасы Президентиниң 2020-жыл 19-марттағы «Коронавирус пандемиясы ҳәм глобал банкрот ҳалатларының экономика тараўына кери тәсирин жумсартыў бойынша биринши гезектеги ис-илажлары ҳаққында»ғы ПФ-5996-сан пәрманында белгиленген алкоголь ɵнимлериниң ажыратпалары муғдары 5 пайыздан 3 пайызға пәсейттириў имтияз мүддети 2020-жыл 31-декабрь күнине шекем узайттырылды.

Улыўма аўқатланыў кәрханаларына алкоголь ɵнимлерин жеткерип бериў арқалы сатыў ҳуқуқы берилди. Ɵзбекистан Республикасы Президентиниң 2020-жыл 18-майдағы «Коронавирус пандемиясы дәўиринде халықты ҳәм исбилерменлик субъектлерин қоллап қуўатлаў бойынша гезектеги ис-илажлар ҳаққында»ғы ПФ-5996-сан Пәрманында белгиленген тɵмендеги салық имтиязлар ҳәм преференциялар 2020-жыл 31-декабрге шекем узайттырылды. Бунда киши исбилерменлик субъектлери; Базарлар ҳәм саўда комплекслери, кинотеатрлар, улыўма аўқатланыў кәрханалары жәмийетлик транспорт кәрханалары, спорт сағламластырыў шɵлкемлери, сондай-ақ жолаўшы тасыў, халыққа турмуслық хызметлер кɵрсетиў, имәратлар, банкетлер ɵткериў ушын ижәраға бериў түри менен шуғылланыўшы юридик шахслар мал-мүлк ҳәм жер салығын тɵлеўден азат етилди.

Микро фирма ҳәм киши кәрханалар ушын социаллық салық ставкасы 12 пайыздан 1 пайызға пәсейттирилди (акциз асты ɵнимлер ислеп шығарыўшылар, мәмлекетлик кәрханалар ҳәм устав жамғармасында мәмлекетлик үлеси 50 пайыз ҳәм оннан жоқары болған юридик шахслар бул имтияз қолланылмайды.) Микрофирма ҳәм киши кәрханаларда 2020-жыл 15-май ҳалатына салықлар, пениялар ҳәм салық нызамлықларын бузғанлық ушын есапланған жәрймалар бойынша бар болған қарыздарлықты ɵндириў тоқтатылады.

Ɵзбекистан «Мәҳәлле қайырхомлық жәмийети», «Саховат ҳәм кɵмек», «Ɵзбекистан меҳир шавхат ҳәм саламатлық» фондына бийғарез жәрдем берген пул қәрежетлер ҳәм товарлар пайда салығы, қосылған қунсалығы, айланбадана лынатуғын салық ҳәм физикалық шахслардан алынатуғын дәрамат салығы бойынша берилген имтиязлар 2020-жыл
31-декабрь күнине шекем узайттырылды.

 

 

Шымбай районы МСИ бас инспекторы:   О.Базарбаев