Өзбекстан Республикасы министрлер Кабинетиниң 2020-жыл 19-август күни  Ис ҳақы ҳәм ис стажын тастыйықлаў ҳаққындағы архив мағлыўматамасын бериў бойынша 495-санлы ҳәкимшилик регламенти тастыйықланды. Усы регламент физикалық шахсларға ямаса олардың жақын туўысқанларына мекеме ҳәм шөлкемлерде ислеген дәўириндеги ис ҳақына байланыслы ҳәм ислегенлиги ҳақкындағы ис стажына байланыслы мағлыўматнамаларды бериў бойынша мәмлекетлик хызметин көрсетиў тәртибин белгилейди. Усы хызметти Мәмлекетлик хызметлер орайлары ямаса Бирден бир интерактив мәмлекетлик хызметлер порталы арқалы Мәмлекетлик архивлер тәрепинен көрсетиледи. Мәмлекетлик хызметлер орайлары ҳәм мәмлектлик архивлер ортасында хабарнама алмасыўы электрон санлы имза (ЭСИ) мәжбүрий тәртипте мекемелер ара электрон байланыс жәрдеминде әмелге асырылады.

Арза бериўши мәмлекетлик хызметтен пайдаланыў ушын Мәмлекетлик хызметлер орайына өзи келип мүрәжат етеди яки электрон көринисте Бирден бир интерактив мәмлекетлик хызметлер порталы арқалы дизимнен өтеди. Арза бериўши өзи келип мүрәжат еткенде Мәмлекетлик хызметлер орайы хызметкери арза бериўши атынан Бирден бир интерактив мәмлекетлик хызметлер порталы арқалы мүрәжат еткенде ғәрезсиз ҳалда сораўнама электрон тәризде толтырылады. Арза бериўши исенимнама тийкарында ҳәрекет етип атырған болса сораўнамаға нотариал тастыйықланган исенимнама нусқасы қосымша қылынады. Мәмлекетлик хызметлер орайлары тәрепинен сораўнама толтырылғаннан соң арза бериўши мағлыўматнамалардың туўрылығын тексетип сораўнаманы өз ЭСИ менен тастыйықлайды яки сораўнаманы ЭСИ менен тастыйықлаў имкәни болмағанда тийисли имзаларды идентификация қылыўдың басқа ускенелери (дактилоскопия, электрон имза)лар менен тастыйықлаўы мүмкин. Арза бериўши Бирден бир интерактив мәмлекетлик хызметлер порталы арқалы мүрәжат еткенде ЭСИ менен тастыйықлаў талап етилмейди.

Мәмлекетлик хызмет көрсеткенлиги ушын жыйым өндирилмейди. Арза бериўши мәмлекетлик хызметтен пайдаланыўда ҳәр қандай басқышында бас тартыў ҳуқуқына ийе. Егер хызметтен пайдаланыўдан бас тартылғанда оның сораўнамасы көрилместен қалдырылады.

Арза бериўши Мәмлекетлик хызметлер орайына келип мүрәжат еткенде оның сораўнамасын орай хызметкери тәрепинен толтырылып арза бериўши тәрепинен тастыйықланғаннан соң 10 минут даўамында Бирден бир интерактив мәмлекетлик хызметлер порталы арқалы мүрәжат еткенде автоматик тәризде тийисли мәмлекетлик архивке электрон көринисте жибериледи. Мәмлекетлик архив сораўнама келип түскен ўақыттан баслап ис стажын тастыйықлаўға байланыслы мағлыўматнамалар ушын 5 жумыс күнинен, ис ҳақыны тастыйықлаўға байланыслы мағлыўматнамалар ушын 20 жумыс күнине аспаған мүддетте тийисли мағлыўматнамаларды қәлиплестиреди ҳәм өзи келип мүрәжат еткенде Мәмлекетлик хызметлер орайына, электрон көринисте мүрәжат еткенде Бирден бир интерактив мәмлекетлик хызметлер порталы арқалы электрон көринисте жибериледи. Мәмлекетлик хызметлер орайы мағлыўматнама келип түскеннен соң 10 минут ишинде арза бериўшиниң электрон мәнзилине жибереди ҳәм бул ҳаққында хабарнама-коммуникация системасы арқалы хабардар етеди. Усы қарар талапларының бузылыўында айыпкер болған шахслар нызам ҳүжжетлеринде белгиленген тәртипте жуўапкер болады.

 

 

Шымбай районы Мәмлекетлик

хызметлер орайы бас қәнигеси                                           Е.Рзаев