Билимлендириӯ ҳәм тәрбия системасының барлық буӯынларының хызметлерин бүгинги заман талаплары тийкарында жетилистириӯ биринши дәрежели  ӯазыйпамыз деген еди- Ш.Мирзиёев.

20-август күни Халық билимлендириӯ бѳлимине қараслы 49-санлы мектепте «Сен қудирет дереги, бахыт диярысаң жанажан Ѳзбекстаным!» сүрени тийкарында  мектеп директорларының гезектеги дәстүрий август кеңеси видеоконференция формасында болып ѳтти. Илажды районлық Халық билимлендириӯ бѳлими баслығы Э.Мамбеткаримова баслап берди. Оннан соң район ҳәкими орынбасары У.Қалилаев билимлендириӯ тараӯындағы барлық хызметкерлерди таза оқыӯ жылы менен қутлықлап ийгиликли ислеринде табыслар тиледи. Илажға районлық халық билимлендириӯ бѳлими хызметкерлери, мектеп  директорлары ҳәм орынбасарлары қатнасында   ZOOM бағдарламасы арқалы   ѳткерилди. Быйылғы дәстүрий август кеңесинде 9 пән бағдары бойынша 20 тренер оқытыўшылар секция жумысларында муғаллимлерди халық билимлендириў системасындағы ѳзгерис ҳәм 2020-2021-оқыў жылында алда турған ўазыйпалар менен  ҳәр бир пән кесиминде таныстырып ѳтти.