Мәденият

СУД ҲƏКИМИЯТЫ УЙЫМЛАРЫ ИСКЕРЛИГИН САНЛАСТЫРЫЎДЫӉ КЕЙИНГИ БАСҚЫШЫ БЕЛГИЛЕНДИ

Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2017-жыл 30-августтағы ПҚ-3250-санлы қарары менен тастыйықланған 2017-2020-жыллары судлардың искерлигине заманагөй мәлимлеме-коммуникация технологияларын…

Сиясат

Судларда болатуғын өзгерислер

Есиңизде болса Өзбектсан Республикасы Президенти тәрепинен 2020-жыл 24-июль күни ПП-6034-санлы "Судлардың жумысын жәнеде жетилистириӯ ҳәм…

Жәмийет

Пандемия дәӯиринде исбилерменлик субъектлерин, улыўма аўқатланыў, саўда ҳәм хызмет кɵрсетиў тараўын қоллап-қуўатлаўдың қосымша ис-илажлары ҳаққында

Коронавирус пандемиясы дәўиринде халықты, исбилерменлик субъектлерин, улыўма аўқатланыў, саўда ҳәм хызмет кɵрсетиў тараўын қоллап қуўатлаў…

Сиясат

Ис ҳақы ҳәм ис стажын тастыйықлаў ҳаққында архив мағлыўматнамасын бериў Мәмлекетлик хызметлер орайлары арқалы әмелге асырылады.

Өзбекстан Республикасы министрлер Кабинетиниң 2020-жыл 19-август күни  Ис ҳақы ҳәм ис стажын тастыйықлаў ҳаққындағы архив…

Билимлендириў

Дәстүрий август кеңеси

Билимлендириӯ ҳәм тәрбия системасының барлық буӯынларының хызметлерин бүгинги заман талаплары тийкарында жетилистириӯ биринши дәрежели  ӯазыйпамыз…